Skip to main content

Brûsk Rojname


Brûsk Rojname 6

Rojnameyekî siyasî, rêxistinî ya mehane ye.

Derhêner: Rêxistina Kurdên Marksîst-Lenînîstên Kurdistana Tirkî (RKMLKT)


Brûsk Rojname 3

Rojnameyekî siyasî, rêxistinî ya mehane ye.

Derhêner: Rêxistina Kurdên Marksîst-Lenînîstên Kurdistana Tirkî (RKMLKT)


Brûsk Rojname 2

Rojnameyekî siyasî, rêxistinî ya mehane ye.

Derhêner: Rêxistina Kurdên Marksîst-Lenînîstên Kurdistana Tirkî (RKMLKT)