Skip to main content

Berhem


Berhem 1991/11-12

Kovara Lêkolîn, Civakî û  Çandî / Perrcama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

 Derhêner: Asli Yalçınoğlu (1992 Tirkîyê) M Düzgün (1988 Swêd)


Berhem 1991/10

Kovara Lêkolîn, Civakî û  Çandî / Perrcama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

 Derhêner: Asli Yalçınoğlu (1992 Tirkîyê) M Düzgün (1988 Swêd)


Berhem 1990/9

Kovara Lêkolîn, Civakî û  Çandî / Perrcama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

 Derhêner: Asli Yalçınoğlu (1992 Tirkîyê) M Düzgün (1988 Swêd)


Berhem 1990/8

Kovara Lêkolîn, Civakî û  Çandî / Perrcama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

 Derhêner: Asli Yalçınoğlu (1992 Tirkîyê) M Düzgün (1988 Swêd)


Berhem 1990/7

Kovara Lêkolîn, Civakî û  Çandî / Perrcama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

 Derhêner: Asli Yalçınoğlu (1992 Tirkîyê) M Düzgün (1988 Swêd)


Berhem 1989/6

Kovara Lêkolîn, Civakî û  Çandî / Perrcama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

 Derhêner: Asli Yalçınoğlu (1992 Tirkîyê) M Düzgün (1988 Swêd)


Berhem 1989/5

Kovara Lêkolîn, Civakî û  Çandî / Perrcama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

 Derhêner: Asli Yalçınoğlu (1992 Tirkîyê) M Düzgün (1988 Swêd)


Berhem 1992/4

Kovara Lêkolîn, Civakî û  Çandî / Perrcama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

 Derhêner: Asli Yalçınoğlu (1992 Tirkîyê) M Düzgün (1988 Swêd)


Berhem 1989/4

Kovara Lêkolîn, Civakî û  Çandî / Perrcama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

 Derhêner: Asli Yalçınoğlu (1992 Tirkîyê) M Düzgün (1988 Swêd)


Berhem 1988/3

Kovara Lêkolîn, Civakî û  Çandî / Perrcama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

 Derhêner: Asli Yalçınoğlu (1992 Tirkîyê) M Düzgün (1988 Swêd)