Skip to main content

Berbang


Berbang 1993/9(86)

BERBANG

Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê

 Derhêner: Federasyona Komeleyên Kurd li Swêdê (FKKS)


Berbang 2012/(134)

BERBANG

Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê

 Derhêner: Federasyona Komeleyên Kurd li Swêdê (FKKS)


Berbang 2011/(133)

BERBANG

Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê

 Derhêner: Federasyona Komeleyên Kurd li Swêdê (FKKS)


Berbang 2005/(130/131)

BERBANG

Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê

 Derhêner: Federasyona Komeleyên Kurd li Swêdê (FKKS)


Berbang 2004/(129)

BERBANG

Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê

 Derhêner: Federasyona Komeleyên Kurd li Swêdê (FKKS)


Berbang 2003/(128)

BERBANG

Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê

 Derhêner: Federasyona Komeleyên Kurd li Swêdê (FKKS)


Berbang 2003/(127)

BERBANG

Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê

 Derhêner: Federasyona Komeleyên Kurd li Swêdê (FKKS)


Berbang 2002/(125/126)

BERBANG

Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê

 Derhêner: Federasyona Komeleyên Kurd li Swêdê (FKKS)


Berbang 2002/(124)

BERBANG

Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê

 Derhêner: Federasyona Komeleyên Kurd li Swêdê (FKKS)


Berbang 2002/(123)

BERBANG

Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê

 Derhêner: Federasyona Komeleyên Kurd li Swêdê (FKKS)