Skip to main content

Bawerî


Bawerî 1

Kovara Hereketa Îslamîya Kurdistanê, Kovareke olî û civakî ye.

Derhêner: Mehmet Satir