Skip to main content

Bahoz


Bahoz 2

Ev kovar ji aliyê Komeleya Bahoz ve li Swêdê bi zimanê Ingilîzî tê wşandin.

The Organisation of Strugglers and Revolutioaries of Kurdistan.

Navnîşan: Rackarbergsgatan 80, 752 32 UPPSALA - SWEDEN


BAHOZ Komela Têkoşerên Kurdistan Destûr

Ev kovar ji aliyê Komeleya Bahoz ve li Swêdê bi zimanê Ingilîzî tê wşandin.

The Organisation of Strugglers and Revolutioaries of Kurdistan.

Navnîşan: Rackarbergsgatan 80, 752 32 UPPSALA - SWEDEN


BAHOZ Iç tüzüğü ve programı

Ev kovar ji aliyê Komeleya Bahoz ve li Swêdê bi zimanê Ingilîzî tê wşandin.

The Organisation of Strugglers and Revolutioaries of Kurdistan.

Navnîşan: Rackarbergsgatan 80, 752 32 UPPSALA - SWEDEN


BAHOZ Iç tüzüğü ve üyelık şartları

Ev kovar ji aliyê Komeleya Bahoz ve li Swêdê bi zimanê Ingilîzî tê wşandin.

The Organisation of Strugglers and Revolutioaries of Kurdistan.

Navnîşan: Rackarbergsgatan 80, 752 32 UPPSALA - SWEDEN


BAHOZ 7. Kongresının kamuoyu Açıklaması

Ev kovar ji aliyê Komeleya Bahoz ve li Swêdê bi zimanê Ingilîzî tê wşandin.

The Organisation of Strugglers and Revolutioaries of Kurdistan.

Navnîşan: Rackarbergsgatan 80, 752 32 UPPSALA - SWEDEN