Skip to main content

Bîr


Bîr 6

Kovarek sê mehî ya lêkolîn û lêgerînê ye.

Derhêner: Turgut Ersoy


Bîr 4

Kovarek sê mehî ya lêkolîn û lêgerînê ye.

Derhêner: Turgut Ersoy


Bîr 3

Kovarek sê mehî ya lêkolîn û lêgerînê ye.

Derhêner: Turgut Ersoy


Bîr 1

Kovarek sê mehî ya lêkolîn û lêgerînê ye.

Derhêner: Turgut Ersoy


Bîrnebûn 57

Kovara hunerî, çandî û sîyasî a kurdên anatolîya navîn e.

Derhêner: Waqfa Kurdên Anatoliya Navîn li Swêdê û Komela Ziman li Almanyayê

V I S d P Haci Erdoğan


Bîr 11

Kovarek sê mehî ya lêkolîn û lêgerînê ye.

Araştırma inceleme dergisi.

Derhêner: Turgut Ersoy