Skip to main content

Azadî Rojname


Azadî kovara Marksîst a Kurdî. 8-9

Azadî kovara Marksîst a Kurdî.

Ji Azadî û Serxwebûnê birûmettir tiştekî nîne (Ho Chi Minh)

Derhêner: Kendal Nezan


Azadî kovara Marksîst a Kurdî 6-7

Azadî kovara Marksîst a Kurdî.

Ji Azadî û Serxwebûnê birûmettir tiştekî nîne (Ho Chi Minh)

Derhêner: Kendal Nezan


Azadî kovara Marksîst a Kurdî 5

Azadî kovara Marksîst a Kurdî

Ji Azadî û Serxwebûnê birûmettir tiştekî nîne (Ho Chi Minh)

Derhêner: Kendal Nezan


Azadî kovara Marksîst a Kurdî 4

Azadî kovara Marksîst a Kurdî

Ji Azadî û Serxwebûnê birûmettir tiştekî nîne (Ho Chi Minh)

Derhêner: Kendal Nezan


Azadî kovara Marksîst a Kurdî 3

Azadî kovara Marksîst a Kurdî

Ji Azadî û Serxwebûnê birûmettir tiştekî nîne (Ho Chi Minh)

Derhêner: Kendal Nezan


Azadî kovara Marksîst a Kurdî 2

Azadî kovara Marksîst a Kurdî

Ji Azadî û Serxwebûnê birûmettir tiştekî nîne (Ho Chi Minh)

Derhêner: Kendal Nezan


Azadî Rojname hejmara Taybet

Rojnameya Hefteyî ya Nûçeyî û Şîroveyî

Süreç İnşaat Turizm ve Yayıncılık Tic. Şti.

Adina İkramettin Oğuz