Skip to main content

Ayre


Ayre 14

Mecmuaya Zimanî

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Ayre 13

Mecmuaya Zimanî

Kovarekî li ser wêje û çand a zaravayên kirmanckî (kirdî, zazakî) derdikeve

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Ayre 12

Mecmuaya Zimanî

Kovarekî li ser wêje û çand a zaravayên kirmanckî (kirdî, zazakî) derdikeve

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Ayre 11

Mecmuaya Zimanî

Kovarekî li ser wêje û çand a zaravayên kirmanckî (kirdî, zazakî) derdikeve

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Ayre 10

Mecmuaya Zimanî

Kovarekî li ser wêje û çand a zaravayên kirmanckî (kirdî, zazakî) derdikeve

Derhêner: Ebubekir Pamukçu