Skip to main content

Ala Rizgarî


Kürdistan Devriminde Genel Olarak Örgütlenme ve Proletaryanın Özörgütü

Kurdistan Devriminin Genel olarak örgütlenme ve Proleteryanin özgürlügü

Derhêner: Ala Rizgarî (AR)


Ala Rizgarî Özel Sayı 1

Ala Rizgarî, kovarek bi tirkî, sîyasî û civakîye, piştî perçebûna rêxistina Rêzgarî, beşek jê bi navê Ala Rizgarî sîyaseta xwe domandin û bi wî navî kovarek jî derxistin. 


Ala Rizgarî 5

Ala Rizgarî, kovarek bi tirkî, sîyasî û civakîye, piştî perçebûna rêxistina Rêzgarî, beşek jê bi navê Ala Rizgarî sîyaseta xwe domandin û bi wî navî kovarek jî derxistin. 


Ala Rizgarî 3

Ala Rizgarî, kovarek bi tirkî, sîyasî û civakîye, piştî perçebûna rêxistina Rêzgarî, beşek jê bi navê Ala Rizgarî sîyaseta xwe domandin û bi wî navî kovarek jî derxistin. 


Ala Rizgarî 2

Ala Rizgarî, kovarek bi tirkî, sîyasî û civakîye, piştî perçebûna rêxistina Rêzgarî, beşek jê bi navê Ala Rizgarî sîyaseta xwe domandin û bi wî navî kovarek jî derxistin. 


Ala Rizgarî 1

Ala Rizgarî, kovarek bi tirkî, sîyasî û civakîye, piştî perçebûna rêxistina Rêzgarî, beşek jê bi navê Ala Rizgarî sîyaseta xwe domandin û bi wî navî kovarek jî derxistin. 


Kurdistan Devriminin Genel olarak örgütlenme ve Proleteryanin özgürlügü

Lênêrînek sîyasî li ser şoreşa Kurdistanê ji alîyê Ala Rizgarî ve hatîye amadekirin û çap kirin.