Skip to main content

Ahmet Tîgrîs û Cemal Batûn


Şerê Kendavê û Kurd

Pirtûk ji nûçeyên weşanan hatiye civandin û şîrovekirin.

Derhêner: Apec Yayınları

Mafê daxistinê tuneye