Skip to main content

Agahdarî


Agahdarî 12

Weşana Enstituya Kurdî ya Brukselê d mehî ye.  Kovara Çand, wêje, huner

Derhêner: Enstîtuya Kurdî li Brukselê


Agahdarî 8

Weşana Enstituya Kurdî ya Brukselê d mehî ye.  Kovara Çand, wêje, huner

Derhêner: Enstîtuya Kurdî li Brukselê


Agahdarî 7

Weşana Enstituya Kurdî ya Brukselê d mehî ye.  Kovara Çand, wêje, huner

Derhêner: Enstîtuya Kurdî li Brukselê


Agahdarî 6

Weşana Enstituya Kurdî ya Brukselê d mehî ye.  Kovara Çand, wêje, huner

Derhêner: Enstîtuya Kurdî li Brukselê


Agahdarî 5

Weşana Enstituya Kurdî ya Brukselê d mehî ye.  Kovara Çand, wêje, huner

Derhêner: Enstîtuya Kurdî li Brukselê


Agahdarî 4

Weşana Enstituya Kurdî ya Brukselê d mehî ye.  Kovara Çand, wêje, huner

Derhêner: Enstîtuya Kurdî li Brukselê


Agahdarî 3

Weşana Enstituya Kurdî ya Brukselê d mehî ye.  Kovara Çand, wêje, huner

Derhêner: Enstîtuya Kurdî li Brukselê