Skip to main content

Şewçila


Şewçila 1

Şewçila

Kovara Edebî Hunerî

Wayîr û Berpirsîyar / Sahibi ve Sorumlu Müdür: Av. Sidqî Zîlan

Edîtor/Redaktor: Roşan Lezgîn