Skip to main content

Çira


Çira 18

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Seêdê

Derhêner: Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê, Mehemed Malmisanic


Çira 17

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Seêdê

Derhêner: Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê, Mehemed Malmisanic


çira 15/16

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Seêdê

Derhêner: Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê, Mehemed Malmisanic


çira 14

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Seêdê

Derhêner: Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê, Mehemed Malmisanic


çira 13

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Seêdê

Derhêner: Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê, Mehemed Malmisanic


çira 12

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Seêdê

Derhêner: Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê, Mehemed Malmisanic


çira 11

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Seêdê

Derhêner: Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê, Mehemed Malmisanic


çira 10

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Seêdê

Derhêner: Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê, Mehemed Malmisanic


Çira 9

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Seêdê

Derhêner: Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê, Mehemed Malmisanic


Çira 7

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Seêdê

Derhêner: Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê, Mehemed Malmisanic