Skip to main content

Çi Bikin


Çi Bikin 3

Bo yekîtîya Kurdistanekî sosyalîst!

Kovara Marksîstên şoreşgerî Kurdistan

Kovarekî siyasî, rêxistinî.


Çi Bikin 2

Bo yekîtîya Kurdistanekî sosyalîst!

Kovara Marksîstên şoreşgerî Kurdistan

Kovarekî siyasî, rêxistinî.


Çi Bikin 1

Bo yekîtîya Kurdistanekî sosyalîst!

Kovara Marksîstên şoreşgerî Kurdistan

Kovarekî siyasî, rêxistinî.