Skip to main content

Çandname


Çandname 1

Çandname e-kovara çanda kurdî ya sê mehane ye.  Ya malpera: www.candname.com ê ye

Li pey şopa bav û kalan Bi reng û dengên jîyanê

Xwedî; Firat Bawerî