Skip to main content

ÇIME


Çime 9

Kovara wêje, çandî û ziman.

Vengê şarê zazayan.

ÇIME:  Péseroké Zuwan u Edaté Zazayan

Journal of Zaza Language and Culture.

Zaza Dili ve Kültürü Dergisi


Çime 8

Kovara wêje, çandî û ziman.

Vengê şarê zazayan.

ÇIME:  Péseroké Zuwan u Edaté Zazayan

Journal of Zaza Language and Culture.

Zaza Dili ve Kültürü Dergisi


Çime 7

Kovara wêje, çandî û ziman.

Vengê şarê zazayan.

ÇIME:  Péseroké Zuwan u Edaté Zazayan

Journal of Zaza Language and Culture.

Zaza Dili ve Kültürü Dergisi


Çime 6

Kovara wêje, çandî û ziman.

Vengê şarê zazayan.

ÇIME:  Péseroké Zuwan u Edaté Zazayan

Journal of Zaza Language and Culture.

Zaza Dili ve Kültürü Dergisi


Çime 5

Kovara wêje, çandî û ziman.

Vengê şarê zazayan.

ÇIME:  Péseroké Zuwan u Edaté Zazayan

Journal of Zaza Language and Culture.

Zaza Dili ve Kültürü Dergisi


Çime 4

Kovara wêje, çandî û ziman.

Vengê şarê zazayan.

ÇIME:  Péseroké Zuwan u Edaté Zazayan

Journal of Zaza Language and Culture.

Zaza Dili ve Kültürü Dergisi


Çime 3

Kovara wêje, çandî û ziman.

Vengê şarê zazayan.

ÇIME:  Péseroké Zuwan u Edaté Zazayan

Journal of Zaza Language and Culture.

Zaza Dili ve Kültürü Dergisi


Çime 2

Kovara wêje, çandî û ziman.

Vengê şarê zazayan.

ÇIME:  Péseroké Zuwan u Edaté Zazayan

Journal of Zaza Language and Culture.

Zaza Dili ve Kültürü Dergisi


Çime 1

Kovara wêje, çandî û ziman.

Vengê şarê zazayan.

ÇIME:  Péseroké Zuwan u Edaté Zazayan

Journal of Zaza Language and Culture.

Zaza Dili ve Kültürü Dergisi