Skip to main content

ÇARÇIRA


Çarçira 4/5/6

Kovara Çandeyî ya Giştî

Di sala 1996 an de, dê şeş hejmarên Çarçira derkevin

 

Derhêner: Proja Kurdî, Rissingplan, BV

163 62 Spanga


Çarçira 3

Kovara Çandeyî ya Giştî

Di sala 1996 an de, dê şeş hejmarên Çarçira derkevin

 

Derhêner: Proja Kurdî, Rissingplan, BV

163 62 Spanga


Çarçira 2

Kovara Çandeyî ya Giştî

Di sala 1996 an de, dê şeş hejmarên Çarçira derkevin

 

Derhêner: Proja Kurdî, Rissingplan, BV

163 62 Spanga


Çarçira 1

Kovara Çandeyî ya Giştî

Di sala 1996 an de, dê şeş hejmarên Çarçira derkevin

 

Derhêner: Proja Kurdî, Rissingplan, BV

163 62 Spanga