Skip to main content

Welat 106

WELAT

Li ser navê

lMC Basın- Yayın

Ltd. Şti. adına Xwedî (Sahibi)

Zübeyir Aydar

Berpirsiyarê Giştî

(Genel Yayın Yönetmeni)

Abdullah Keskin

Berpirsiyar@ Nivisaran

(Yazı İşleri Müdürü)

Mazhar Günbat

Navnişan (Adres):

Başmusah ip Sok.

Talas Han 16 Ka t: 3 No: 301

Tel-Fax: 51 2 12 87

Cağaloğlu / Istanbul

 

 

Attachment: Orginal PDF
Year: 1994

Category: Rojname