Skip to main content

Rewşen (NÇM) 7

 

REWSEN

Kovara Çandê

Mehêcareke tê weşandin

Navnişan :

Tarlabaşı cad. No : 128

BEYOĞLU-İSTANBUL

Tel : 154 48 65

XWEDİ:

İBRAHiM GÜRBÜZ

SERKARA KARÊN Nrvîsî :

EDİBE ŞAHİN

BIREVEBIRÊ KARÊN WEŞANÎ :

HÜSEYiNKAYTAN

BERPIRSIYARÊ TÊKÎLÎYEN

BI GEL RE:

İBRAHiM GENÇ

RÊZKIRINA NIVÎSAN :

REWŞEN

SAZÛMANA NIVÎSÎ :

HASAN BiLDİRİCİ

FEQİ HUSEYN SAGNIÇ

ALİ TEMEL

ABDURRAHMAN DÜRRE

HÜSEYiN KAYTAN

MEHMET G EMSİZ

İBRAHiM GENÇ

Baskı: Metinler Matbaacılık

 

 

Attachment: Orginal PDF
Year: 1992

Category: Kovar