Skip to main content

Peshmerga 14/15

Kovarek Sîyasî, Nûçeyî ji li Finlanda derdikeve

Derhêner: Partîya Demokrata Kurdistana Iraq (PDKI)

Sîyasî, nûçeyî Finland Ingilîzî

Attachment: Orginal PDF
Year: 1979

Category: Kovar