Skip to main content

HAWAR Cîlt 2

HAWAR

Xwedî û Berpirsîyarê wê

Celadet Alî BEDIT XAN 

(1934 - 1943)

Di sala 1998 an de bi hawê 2 ciltan hatîye çapkirin

Cild 1

Hejmar 1-23

(1932-1933

Weşanên NÛDEM 34

HAWAR

Stockholm: 1998

© Weşan~n NÜDEM

Amadekar: F. Ceweri

Pergala berg~ Q rOpelan NÜDEM

ISBN: 91 88592-34 o

Tel t1 Fax: 8-583 564 68

8-58o 131 62

 

Attachment: Orginal PDF
Year: 1934

Category: Kovar