Skip to main content

Ala Yekîtî 1

ALA YEKÎTÎ BO KURDISTANEKI SERBIXWE AZAD DEMOKRATIK

BAGIMSIZ BiRLEŞiK DEMOKRATiK KÜRDiSTAN İÇİN

Ji aliyê rêxistana KAWA ve tê weşandin.

Attachment: Orginal PDF
Year: 1988

Category: Kovar