Skip to main content

1 Konferans Tutanak ve Belgeleri 2

Ji belge û destnivîsên Konferansa Rizgarî pêkhatine.

Attachment: Orginal PDF
Year: 1992

Categories: Belge, Rêxistin
Tags: Belge, Tirkî, Siyasî